Marknadsföring och rekvisita vid en filminspelning

I vår drar filmfestivalerna i gång världen över. Går du i tankarna på att spela in en film som kan visas på en filmfestival? Vad roligt. I den här artikeln ger vi konkreta tips på hur du kan tänka kring marknadsföring av filmen samt kring rekvisita till inspelningen.

Film är ett fascinerande. Var tredje svensk tittar på minst en film varje månad. Om du vill skapa en film som ska nå ut brett behöver du lägga mycket tid på marknadsföring. Det billigaste och mest effektiva sättet är att skapa en särskild hemsida för filmen. Hemsidan bör vara interaktiv med olika grafiska element som väcker intresse för filmens innehåll. Den behöver vara mobilanpassad och innehålla olika grafiska element. För att möjliggöra detta bör du anlita en designbyrå med kompetens inom digital design och marknadsföring. En sådan designbyrå kan skapa en levande hemsida där filmens trailer framgår och där olika grafiska element presenteras för besökaren på ett användarvänligt sätt.

Att tänka på när du ska köpa inredning till en filminspelning

När du väl har skapat en hemsida för filmen och en plan för filmens marknadsföring så uppstår en del praktiska frågor. En sådan fråga handlar om rekvisita vid inspelningen. Inredning på en inspelningsplats är helt centralt för hur tittaren kommer att uppleva scenen. Det är viktigt att välja inredning och rekvisita som ligger i linje med hur regissören vill att platsen ska upplevas av tittaren. Här följer två exempel på det nyss sagda:

  • Om scenen ska illustrera ett bemedlat pars bostad bör inredningen vara måttfull men med lyxiga detaljer.
  • Om scenen ska illustrera ett sommarhus bör inredningen vara av mer spartansk karaktär. Vilken inredning som ska väljas är avhängigt vad som ska förmedlas.

You may also like...